14. října 2021, 18.00 hodin, Magickým Islandem, Městská knihovna Poděbrady, Jiřího náměstí 41 / 12

http://www.knihovnapodebrady.cz/magickym%2Dislandem/a-1246

16. října 2021, 17.15 hodin, Grónsko – tundrou k ledovcům https://jirisoural.com › gronsko-tundrou-k-ledovcum-greenland-through-tundra-to-the-glaciers , Setkání fotografů, Malenická 1784/2, Praha 4 – Chodov

https://www.setkanifotografu.cz/#stars-jiri-soural

22. října 2021, 19 hodin, Špicberky – arktický ráj https://jirisoural.com › spicberky-arkticky-raj-svalbard-arctic-paradise, Kino Sokol, Tyršova 174/6, Nymburk. Přednáška v rámci vernisáže výstavy Arktida – ledový ráj

Výstava Arktida ledový ráj, Nymburk, kino sokol, přednáška Špicberky

http://www.nkc-nymburk.cz/index.php?zobraz=kalendarium-detail&det=1714&sekce=1