17. října 2020, 11.00 hodin, Grónsko – tundrou k ledovcům, Setkání fotografů, KC Zahrada, Malenická 1784/2, Praha 4 – Chodov https://www.setkanifotografu.cz/program/2020-10-17